Mgr. Halka Petláková - Klinická logopedie Hustopeče


 

Aktuální informace
Naše ordinace se přestěhovala na novou adresu - Poliklinika Hustopeče, Hybešova 1417/5.
Telefonní čísla se nemění.

Telefonní čísla
Vážení klienti, pokud nám budete telefonovat, upřednostňujte, prosím, pevnou linku tel.: 519 411 395.
Na mobilní číslo volejte v případě pokud se na pevnou linku nedovoláte.
Velice děkujeme za pochopení.

Dobrý den,

vítáme vás na webových stránkách Mgr. Halky Petlákové - ordinace klinické logopedie v Hustopečích.

Zajišťujeme diagnostiku a terapii u dětí a dospělých v oblasti těchto vad a poruch řeči:

vady výslovnosti - dyslálie, slovní patlavost - verbální dyspraxie, narušený vývoj řeči - opožděný vývoj řeči,

dysfázie, koktavost a breptavost - balbuties, tumultus sermonis, vady a poruchy sluchu,

získané ztráty a poruchy řeči - afázie, dysartrie, huhňavost a rozštěpové vady,

vady řeči při nervových a duševních onemocněních, poruchy hlasu, hlasové terapie,

vývojové poruchy učení - dyslexie, dysortografie…

Včasná péče, zvláště u těžkých řečových poruch, ovlivní celý další vývoj dítěte.


Logopedická terapie je prováděna v našem zařízení na základě doporučení pediatra,

nebo jiného odborného lékaře.

Pokud si nejste jisti, kdy s terapií začít, je možná osobní nebo telefonická bezplatná konzultace.