Ceník - Mgr. Halka Petláková - Klinická logopedie Hustopeče

Logopedické vyšetření s potvrzením pro VŠ, SŠ 200Kč
Zpráva na vyžádání klienta, určená pro jiný než zdravotnický resort 100 Kč
Platby pro pacienty pojišťoven s nimiž logopedická ambulance nemá uzavřenou smlouvu
Oborová zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Kompletní logopedické vyšetření řeči 400 Kč
Terapie lehkých poruch řeči (dyslálie, dyslálie multiplex) 250 Kč
Terapie těžkých a středně těžkých poruch řeči ( dysfázie, afázie, opožděný vývoj řeči, balbuties,
poruchy řeči při autismu, DMO .....)
350 Kč