O nás - Mgr. Halka Petláková - Klinická logopedie Hustopeče

       Mgr. Halka Petláková zajišťuje diagnostiku a terapii u dětí a dospělých v oblasti těchto vad a poruch řeči:

 • vady výslovnosti - dyslálie,
 • slovní patlavost - verbální dyspraxie,
 • narušený vývoj řeči - opožděný vývoj řeči, dysfázie,
 • koktavost a breptavost - balbuties, tumultus sermonis,
 • vady a poruchy sluchu,
 • získané ztráty a poruchy řeči - afázie, dysartrie,
 • huhňavost a rozštěpové vady,
 • vady řeči při nervových a duševních onemocněních,
 • poruchy hlasu,
 • hlasová terapie,
 • vývojové poruchy učení - dyslexie, dysortografie...


Ideální je začít řešit problém s výslovností nebo vadou řeči ještě v předškolním věku.
Problémy se dají napravit i v pozdějším věku, ale cesta k nápravě je již složitější!

Včasná péče, zvláště u těžkých řečových poruch, ovlivní celý další vývoj dítěte. Logopedická terapie je prováděna v našem zařízení na základě doporučení pediatra, nebo jiného odborného lékaře. Pokud máte problém s vadou řeči výslovnosti Vy nebo Vaše dítě, a nejste si jisti, kdy s terapií začít, je možná osobní nebo telefonická bezplatná konzultace v naší logopedické ambulanci.

Logopedická péče je poskytována bezplatně, tj. je hrazena ze základního zdravotnického pojištění ( Smluvní pojišťovny).
Logopedická vyšetření, která nesledují léčebný cíl (např. pro potřeby SŠ, VŠ) jsou hrazena
130 Kč.
Přímo je hrazeno vyšetření řeči na vlastní žádost bez doporučení lékaře či nad rámec smluvního vztahu s pojišťovnou viz: Ceník.

GDRR
Interní audit v soukromé ordinaci Klinické logopedie Mgr. Halky Petlákové byl proveden v souladu se směrnicemi GDPR, a to ke dni  1.1.2024.

Mgr. Halka Petláková - Logopedie Hustopeče

Více zde: https://mudrkansky.webnode.cz/
Mgr. Halka Petláková - Logopedie Hustopeče

Více zde: https://mudrkansky.webnode.cz/
Mgr. Halka Petláková - Logopedie Hustopeče

Více zde: https://mudrkansky.webnode.cz/